top of page

Un produs revoluționar în domeniul evaluării psihologice

MindMi™

Sistemul MindMi™ este un produs prin intermediul căruia se realizează un profil psihologic obiectiv. Folosind o metodă non-invazivă ce implică scanarea mâinilor timp de 5 minute, sistemul MindMi™ generează rapoarte psihologice obiective. Datele oferite de sistemul MindMi™ se pot folosi în domenii de activitate diferite, în special în domeniul recrutării resurselor umane sau în psihologia aplicată.

Screenshot 2023-07-04 at 16.02.28.png

Profil psihologic complet în 5 minute

Sistemul MindiMiTM este format dintr-o componentă hardware, ce constă în scanner-ul de mâini MindSpringTM și una software, ce constă în aplicația web MindDeckTM. Fabricarea scanner-ului are loc în Europa, iar acesta este un stimulator sensibil, ce înregistrează schimbările electrodermale ale examinatului. Astfel, sistemul colectează, analizează și redă informațiile obținute sub forma unor diferite profiluri psihologice. De asemenea, prin intermediul aplicației web MindDeckTM datele sunt salvate pentru a putea fi accesate oricând.

Datele furnizate de acest sistem sunt redate sub forma unor rapoarte personalizate, ce se bazează pe un set variat de indicatori psihologici, reflectând abilități cognitive, emoționale și sociale, dar și aptitudini și tendințe specifice.

Raportul de personalitate 

Screenshot 2023-07-04 at 16.10.39.png

Potențialul Inteligenței Cognitive

Screenshot 2023-07-04 at 16.19.52.png

Potențialul Inteligenței Emoționale

Screenshot 2023-07-04 at 16.10.48.png

Compatibilitate Interpersonală

Screenshot 2023-07-04 at 16.10.57.png

Compatibilitatea de grup

Screenshot 2023-07-04 at 16.11.08.png
bottom of page